Det är tanken som räknas

Hur ofta frågar sig Sverige över huvud taget vad de kan lära av Finland?