Det är svårt att kontakta Helsingfors stad för tillfället – påverkar metro- och spårvagnstrafiken

Bild: HBL-Arkiv

På grund av störningar i datatrafiken fungerar inte stadens e-postadresser för tillfället. Det finns också störningar i telefontjänsterna, bland annat fungerar inte hälsorådgivningsnumret 09 310 10023.

Sedan tisdagskvällen har vissa av Helsingfors stads tjänster varit ur funktion på grund av störningar i datatrafiken. Det påverkar telefontjänster, stadens e-post och kollektivtrafiken.

Helsingfors stads e-postadresser och hälsorådgivningsnumret 09 310 10023 fungerar inte på grund av störningar i datatrafiken. Staden uppmanar därför Helsingforsbor att ringa 112 vid nödfall.

Även metro- och spårvagnstrafiken är drabbade och man kan vänta sig oregelbunden turtäthet. Metrostationernas anvisningsskyltar och en del av HRT:s (samkommunen Helsingforsregionens trafik) biljettautomater är ur funktion.

HRT:s och Helsingfors stads nätsidor fungerar som normalt.

Genominformation förutspås ge bättre hälsa – men vad är ett genom egentligen?

Människans arvsmassa, hennes genom, är som ett bibliotek med oerhört mycket information. Därför väntas genominformation ge svar på många frågor om sjukdomar. 23.5.2018 - 00.00