"Det är nog lite fatalt"

Här är syster Rachel tillsammans med läkaren L.J. Lindström ute på Replot utanför Vasa. De undersöker om flickan har tuberkulos. Just den här bilden är tagen sommaren 1925. Bild: Folkhälsans arkiv

Året är 1921 och Finlands första hälsosyster Rachel Edgren har efter de första månaderna i jobbet inte nog med pengar för att ta sig ut till gårdarna i Österbotten. HBL publicerar hennes brev.

Vasa 12/11 -21

Högtärade Fröken Neovius!

Tack för kortet. Har nu bildat tre filialer (för Folkhälsan, red. anm.) i Solv, Malax, Petalax. Sänder om några dagar närmare uppgifter om dem, så vi få en tidningsnotis. Bifogar räkning från mina resor. Sorgligt nog, är jag nu alldeles utan penningar. Jag kan ej fordra att folk ska skjutsa mig för ingenting, då de knappast känna mig.

Måndag skall jag fara till Vörå och nu vet jag verkligen ej av vem, jag skall låna. Det är nog litet fatalt. Jag har varit borta hela veckan och hoppades att finna min lön vid hemkomsten. Kanske kan fröken ställa om detta.

Med utmärkt högaktning,

Syster Rachel

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning