Det är när vi hävdar oss stå på orubblig grund som vi faller

"Också ett litet problem kan förtjäna en stor diskussion."

Vi måste väl ändå få säga hur det är? Också om svårdiskuterade frågor, som sexuella övergrepp och flyktingkramande. Om godhet, missriktad och äkta. Om andra, och om oss själva.Det tycker åtminst...