"Det är kvinnornas fel"

Uppropet #dammenbrister offentliggjordes den 29 november på www.astra.fi/dammenbrister, och undertecknades av över 6 000 finlandssvenska kvinnor. Bilden är ur HBL 30.11.2017.Bild: Fredrik Sonck

Tanken om kvinnors ansvar i situationer där män använder makt i form av sexuella trakasserier är en uråldrig patriarkal idé som präglar vårt tankesätt än i dag, skriver Elisabeth Wide, doktorand i sociologi.