Det är ju Gud som borde ha anmälts

Äktenskapet är inte instiftat av EU eller av vår riksdag utan av Gud i skapelsen.

I HBL (18.1) skriver Tommy Westerlund utförligt på ledarplats om de två svenska Kristinestadsprästernas Facebookskriverier respektive insändare i Syd-Österbottens tidning. Är det verkligen förvånansvärt att präster förkunnar vad Guds ord säger? Eller ska de bara säga sådant som är människor och journalister till lags?

Är det verkligen upprörande och förvånansvärt om en präst citerar Guds ord i predikan? En annan prästman har kommit ihåg den ena Kristinestadsprästen genom att anmäla honom för hets mot folkgrupp. Men han har nog anmält fel person. Det är ju Gud han borde ha anmält för att ha låtit sina profeter och evangelister både i Gamla testamentet och Nya testamentet skriva ned vad pastor Engström citerade.

Kristinestadsprästernas agerande är naturligtvis gefundenes fressen för journalister med en viss ideologi. Det verkar vara ett nära samarbete mellan Syd-Österbottens tidning och HBL eftersom Westerlund utförligt rapporterar om vad som skrivits i Syd-Österbotten tre dagar innan. Det gäller förstås att styra biskopsvalet åt rätt håll.

Det ingen verkar vilja inse är den betydelse den klassiska förståelsen av äktenskapet har för familjens stabilitet. Det klassiska äktenskapet med far, mor och barn är enligt alla undersökningar entydigt den bästa uppväxtmiljön för barn, där den fungerar. Där familjerna försvagats eller upplösts har följderna varit katastrofala, Detta försökte man göra under franska revolutionen och senare i Sovjetunionen enligt Marx och Engels läror. Syftet var att göra folket lättare att styra och härska över. Men det uppstod horder av övergivna, vilsna barn som lämnats vind för våg som blev ett hot mot hela samhällets trygghet. Experimentet måste snabbt avbrytas.

Äktenskapet är inte instiftat av EU eller av vår riksdag utan av Gud i skapelsen. Han visste vad Han gjorde och skapade ett skydd för familjen och hemmet. Vi fick sjätte budet om trofasthet i äktenskapet och riktlinjen om ett livslångt förbund. Man inser inte att inkluderandet av samkönade partnerskap i äktenskapsbegreppet innebär att intresset för att över huvud taget bilda familjer med mor, far och barn försvagas och därmed barnens uppväxtmiljöer. Barnens personliga utveckling blir lidande. Historien visar att där den klassiska kärnfamiljen överlag försvagats eller upplösts kan inte en högkultur upprätthållas, en sådan som vi har nu.

Ivrarna för samkönade äktenskap och kyrklig vigsel åberopar jämlikhet och tolerans. Men de förstår inte vikten av den klassiska kärnfamiljens fortbestånd ur barnens och samhällets synpunkt. Deras tolerans är en tolerans för fördärvet och en intolerans av sanningen i äktenskapets instiftares Guds ord.

Jesus själv har sagt: Guds ord är sanning (Joh 17:17). Ge inte prästen skulden för vad Gud sagt och kallat att förkunna.

Ulf Emeleus pastor emeritus, Helsingfors

Svar Det som är förvånansvärt och upprörande och som var orsaken till ledaren är att präster offentligt kan uttrycka sig så förnedrande, nedsättande och fullständigt respektlöst om sina medmänniskor, deras läggning och identitet.

Tommy Westerlund ledarskribent, HBL

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning