Det är inte fråga om vilka länders kärnvapentyper som skall förbjudas – alla ska förbjudas

Fredsvännerna försvarar inte Putins politik. De inser faran i att väst har svikit givna löften.

I HBL (16.2) skriver Stefan Forss att "Fredsvännerna har inte velat ta till sig att Putins Ryssland i kärnvapenfrågan demonstrativt vänt Gorbatjov och Jeltsin ryggen."

Nato/USA har vänt Gorbatjov och Jeltsin ryggen, inte fredsvännerna. Dokument från National Security Archive (USA) vilkas hemligstämpling hävdes 2017 visar hur amerikanska, tyska, engelska, franska utrikesministrar och presidenter och Natos generalsekreterare 1990–1991 bedyrade att de skulle skydda sovjetiska säkerhetsintressen och inkludera Sovjetunionen i nya europeiska säkerhetsstrukturer.

Tre gånger använde USA:s dåvarande utrikesminister James Baker uttrycket "inte en tum österut" vid mötet med Gorbatjov 1990. Han instämde således i Gorbatjovs uttalande att "Natoexpansion är oacceptabel".

Sedan dess har Natoländernas antal ökat från 16 till 30. Finland och Sverige samarbetar tätt med alliansen. Löftet "inte en tum österut" har svikits totalt. Nato befinner sig på Rysslands tröskel. Vem vände ryggen till?

Fredsvännerna försvarar inte Putins politik. De inser faran i att väst har svikit givna löften.

Beträffande kravet på att Finland skall ratificera förbudet mot kärnvapen (TPNW) befinner vi oss i gott sällskap: Senaste oktober då 50 stater hade ratificerat avtalet som således trädde i kraft nu i januari konstaterade Francesco Rocca, ordförande för Internationella Rödakorsfederationen: "I dag är en historisk dag: till och med för några år sedan verkade drömmen om ett kärnvapenförbud som skulle erkännas av det internationella samfundet ofattbart. Detta är en seger för alla medborgare i världen och det visar vikten av multilateralism. Jag vill gratulera alla 50 stater som har ratificerat fördraget och uppmana alla andra världsledare att agera med mod och sälla sig till den rätta sidan av historien. ... Ingen nation har beredskap för att hantera en kärnvapenkonfrontation. Det vi inte har beredskap för måste vi förhindra."

Vi bör även uppmärksamma det öppna brev som 56 tidigare presidenter, ministrar från 20 Natoländer, Japan och Sydkorea samt två tidigare Natogeneralsekreterare riktade till världens ansvariga ledare förra september. De uppmanade dem att ansluta sig till TPNW och att arbeta för att få andra att göra det. Fasorna från 1945 får aldrig upprepas. TPNW utgör grunden för en säkrare värld, fri från det ultimata kärnvapenhotet.

Fredsvännerna hörsammar alltså den uppmaning ovannämnda dignitärer riktat till landets ledare. Det är inte fråga om vilka länders kärnvapentyper som skall förbjudas – alla ska förbjudas!

Ulla Klötzer, fd lärare, mor och mormor, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning