Det är hög tid att söka studiestöd för sommaren

Bild: Mostphotos.com

Den som tänker studera under sommaren kan med fördels söka studiestöd nu. Då hinner stödet beviljas innan studierna inleds.

Studiestöd för sommarstudier beviljas av Folkpensionsanstalten (FPA) för till exempel föreläsningskurser, boktenter, arbetspraktik eller lärdomsprov.

Sommarstudiestödet omfattar studiepenning och statsgaranti för studielån. För den som har allmänt bostadsbidrag fortsätter utbetalningen av bostadsbidraget trots sommarstudierna.

FPA påminner om att inkomster för sommarjobb påverkar bostadsbidraget. Därför är det bra att ansöka om justering av bostadsbidraget.

Studiestödets villkor varierar beroende på om man studerar på universitet, yrkeshögskola eller på andra stadiet. Information om stödet finns på www.fpa.fi.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46