Det är hög tid att söka studiestöd för sommaren

Bild: Mostphotos.com

Den som tänker studera under sommaren kan med fördels söka studiestöd nu. Då hinner stödet beviljas innan studierna inleds.

Studiestöd för sommarstudier beviljas av Folkpensionsanstalten (FPA) för till exempel föreläsningskurser, boktenter, arbetspraktik eller lärdomsprov.

Sommarstudiestödet omfattar studiepenning och statsgaranti för studielån. För den som har allmänt bostadsbidrag fortsätter utbetalningen av bostadsbidraget trots sommarstudierna.

FPA påminner om att inkomster för sommarjobb påverkar bostadsbidraget. Därför är det bra att ansöka om justering av bostadsbidraget.

Studiestödets villkor varierar beroende på om man studerar på universitet, yrkeshögskola eller på andra stadiet. Information om stödet finns på www.fpa.fi.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning