"Det är hög tid att Finland kriminaliserar tvångsäktenskap"

Förbundet för Mänskliga Rättigheter vill förbjuda tvångsäktenskap också i Finland. De vill att regeringen genast skrider till verket och påbörjar lagberedningsarbetet.

Tvångsäktenskap är giftermål som saknar fritt och giltigt samtycke från minst en av parterna. Enligt Justitieministeriets utredning från i höstas förekommer både tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld i Finland.

I Finland kan tvångsäktenskap dömas som människohandel, grov människohandel eller olaga tvång. Problemet är att nuvarande lagstiftning inte omfattar alla former av tvångsäktenskap. Tvång är också ett målsägandebrott, vilket betyder att det är offret som måste ta initiativ till brottsprocessen.

– För ett offer i en sårbar position kan det här vara så gott som omöjligt. Tröskeln att polisanmäla är oerhört hög, i synnerhet eftersom man inte kan garantera att offren får ett tillräckligt bra skydd, säger Johanna Latvala på Förbundet för Mänskliga Rättigheter i ett pressmeddelande.

Tvångsäktenskap strider mot flera internationella människorättskonventioner såsom FN:s kvinnokonvention och Istanbulkonventionen. Istanbulkonventionen trädde i kraft 2015 och är rättsligt bindande och kräver bland annat att tvångsäktenskap kriminaliseras. Norge, Danmark och Sverige hör till dem som redan har förverkligat kravet.

– Det är hög tid att Finland får sin lagstiftning i skick vad beträffar tvångsäktenskap, säger Latvala.

Förbundet samlar för tillfället in namn till en protestlista som kräver att tvångsgiftermål kriminaliseras i Finland genom ändringar i strafflagen. Listan ska överlämnas till justitieminister Antti Häkkänen (Saml).

Förbundet för Mänskliga Rättigheter är en religiöst och politiskt obunden organisation som grundades år 1979. Deras uppgift är att övervaka och se till att de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna förverkligas. De utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, internationella konventioner och fördrag om mänskliga rättigheter samt de grundläggande fri- och rättigheter som fastställs i Finlands grundlag.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03