Misslyckade projekt är i allmänhet dålig valreklam

Tvisten om den förarlösa metron handlar om flera hundratals miljoner euro, brutna löften om tidsinbesparingar och drömmar om en bättre vardag. Den handlar också om offentlig upphandling och trovärdigheten i ett politiskt system.

De som är förtroendevalda ställer upp i val och så röstar vi. Somliga av politikerna fattar sedan beslut om krångliga och dyra upphandlingar utifrån svår affärsjuridik. Alla har inte utbildningen eller ens förståndet. Precis som de flesta av oss saknar de också tid, tid att förstå saker och reagera klokt på förändringar. Beslut ska fattas innan tåget går. Om allt löper smidigt är det ont om plats på de glada vinnarnas scen. I tingsrätten vill sedan ingen synas, inte ens i publiken.

Som journalist är det sällan enkelt att bevaka en tvist i domstol. Rapporten ska vara objektiv och ändå peka i rätt riktning. Juridik, terminologi och tekniska detaljer kan försvåra uppdraget som från början är en utmaning med direktörer, chefer, ingenjörer, tekniker, förare, konsulter, jurister, tjänstemän, byggarbetare, politiker och stadsbor – av vilka många också är väljare. De har alla en egen åsikt och de har den hur mycket man än läser i beslutsunderlaget, utreder verkligheten på verkstaden, utanför mötesrum eller i stadsfullmäktige. Med information ökar kunskapen men rapporterna blir sällan som rättstvistens parter helst ser dem.

I internationella sammanhang uppstår nya utmaningar. Framför allt tolkar kan få det svettigt, som nu i rättegången om den förarlösa metron. Tolkarna förutsätts översätta vittnen som talar om teknik till exempel från engelska till finska. Översättningen ska vara ordagrann men ändå begriplig och tolkandet ska gå undan. På grund av omständigheterna kan frågorna till vittnet vara färre och vittnens svar kortare än de skulle vara om diskussionen skulle vara på finska. Arbetsdagen kräver förstås extra bra öron av alla i salen.

Dammoln blåser vidare och så kommer det nya val. Väljarens minne kan vara lika kort som den förtroendevaldes behov att bli omvald.

Nästa vecka ska professor Jörg Schütte berätta i tingsrätten vad han gjorde i Helsingfors. Schütte, med förflutet hos Siemens, är en konsult och specialist som hjälpte trafikverket HST att skissa upp den offentliga upphandling som Siemens sedan fick. Nu ska han vittna för Siemens.

Tommy Pohjola Reporter

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning