Det är dags att inkludera samernas historia och alla dess trauman i Nordens officiella historieskrivning

En rad samer bröt medvetet mot de nya bestämmelser som begränsar fisket i Tana älv. I februari 2019 föll domen i Lapplands tingsrätt till deras förmån: enligt grundlagen och internationella avtal har samerna som urfolk rätt att utöva sin kultur. Fisket är en väsentlig del av denna kultur. Bild: Kukka Ranta

Internatskolor där man bankar språket ur barnen, rasbiologiska undersökningar, tvångsförflyttningar och rättstvister ingår i samernas historia. Kunskap om detta ökar förståelsen för många politiskt aktuella frågor.

"Urfolks ärvda sår finns nästan aldrig i historieböckerna", skriver Elin Anna Labba i sin bok Herrarna satte oss hit. Att knappt ett ord om samernas historia och kultur ingår i skolbildningen i Finlan...