Det är bäst att stöda barnen i ett tidigt skede

Bild: Wilfred Hildonen

Samlingspartiet tycker inte att skattebetalarnas pengar ska användas till att betala gymnasieböcker till barn vars föräldrar är kapabla att stå för kostnaderna.

Samlingspartiet tycker att världens bästa skola ska finnas i Finland. Det betyder att så många ungdomar som möjligt ska avlägga andra stadiets examen. Lösningen är dock inte förlängningen av läroplikten – som regeringen har föreslagit. Regeringens förslag är en konstgjord lösning som är dyr, men också ineffektiv när det gäller att hjälpa dem som mest behöver hjälp.

Vi kan inte blunda för problemen: i Finland deltar betydligt färre barn i småbarnspedagogikundersvisning än i andra nordiska länder, upp till 6 000 unga går årligen ut grundskolan med otillräckliga grundkunskaper, för många elever avbryter sin skolgång (totalt cirka 12 procent 2018) och den psykiska hälsan inverkar negativt på ungdomarnas ork.

Samlingspartiet utgår ifrån att det behövs mera stöd för barn i ett tidigt skede – inte tvång då de redan förlorat motivationen till skolgång. Därför vill vi införa en tvåårig förskola för att underlätta övergången till grundskolan. Samlingspartiet vill använda resurser på dem som verkligen behöver det och bidra till deras studiemotivation. Vi vill ta i beaktande barnens individuella behov, främja små gruppstorlekar och bättre studiehandledning i grundskolan. Vi vill inte dra alla elever över en kam, utan se individen.

Vi vill ta hand om vår ungdom. Därför vill vi i Samlingspartiet stifta en lag för att förplikta kommunerna att ledsaga unga till andra stadiet. Vi vill också hjälpa dem som avbrutit sin skolgång att hitta en hållbar utbildningslösning för deras framtid.

Samlingspartiet tycker inte att skattebetalarnas pengar ska användas till att betala gymnasieböcker till barn vars föräldrar är kapabla att stå för kostnaderna. Vi tycker i stället att pengarna ska satsas på dem som har det svårt – ekonomiskt, socialt eller inlärningsmässigt. Vi föreslår därför en ökning på 50 procent av studiematerialtillägget som är riktat till låginkomstfamiljer. Vi föreslår bättre tillgång till stöd och handledning för dem som avbrutit sin utbildning. Vi föreslår ökade resurser till lärare och handledare i gymnasierna och yrkesutbildningsinstitut.

Samlingspartiet vill att unga mår bra. Då orkar man också med skolan. För att lösa problemet behövs tillgång till tjänster för psykisk hälsa. Att införa terapigaranti måste vara en prioritet.

Vi ser nu till regeringspartier som förhållit sig kritiskt till läroplikten, bland annat Svenska folkpartiet, och uppmuntrar dem till att värna om att denna reform inte leder till oönskade resultat.

Sari Multala, riksdagsledamot (Saml), stadsfullmäktigeledamot, Vanda

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning