Det är av avgörande betydelse att sätta jämställdheten i första rummet

Det är sällan kvinnors och flickors rättigheter ifrågasätts lika kraftfullt som i Afghanistan. Den senaste utvecklingen ger stor anledning till oro. EU har klargjort att framtida utvecklingsbistånd till Afghanistan kommer att bero på landets respekt för folkrätt och mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter, frihet och demokrati, liksom jämställdhet, hör till EU:s kärnvärden. Jämställdhet spelar en central roll för fred, säkerhet, ekonomiskt välstånd och hållbar utveckling. Att värna om och främja jämställdhet är dessutom en skyldighet i enlighet med EU-fördragen.

EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet ska bidra till att uppnå en jämställd värld. Vi har ett nära samarbete med multilaterala, regionala och bilaterala partner för att uppnå dessa mål. Även om många utmaningar kvarstår, är vi starkare tillsammans.

I många länder har coronakrisen förvärrat den ojämställdhet som redan tidigare rådde på olika områden. Under nedstängningen av samhället ökade även det könsrelaterade våldet. Samtidigt har det blivit svårare för kvinnor och flickor att utnyttja tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa.

Dessutom har skolstängningarna ökat risken för flickor att utnyttjas sexuellt, bli gravida vid ung ålder, tvingas till barnarbete eller att giftas bort mot sin vilja. Enligt Malalafonden kan ytterligare 20 miljoner flickor komma att lämna skolan, vilket skulle öka antalet flickor utan utbildningsmöjligheter i världen till sammanlagt 150 miljoner.

Enligt en färsk FN-rapport satsade världen under 2020 totalt sett mer pengar på militära ändamål än på hälso- och sjukvård – trots att just detta år helt dominerades av coronapandemin.

För att hållbart kunna återhämta oss från pandemin måste vi öka insatserna för att främja jämställdheten. Detta kräver ett globalt svar nu, medan vi bygger den framtid vi vill att våra barn och barnbarn ska ha efter pandemin. För att uppnå hållbara förändringar måste vi ta itu med de bakomliggande orsakerna till bristande jämställdhet och könsdiskriminering.

EU och dess medlemsländer samt de europeiska finansinstituten har verkat för kvinnor och flickor i världen under hela pandemin. Vi har redan mobiliserat 46 miljarder euro till stöd för över 130 partnerländer, med särskilt fokus på kvinnor och ungdomar. I Nepal har vi till exempel hjälpt en miljon barn att fortsätta sin skolgång genom radiobaserad utbildning, och runtom i världen har EU och FN hjälpt 650 000 kvinnor och flickor att förebygga eller försvara sig mot våld riktat mot dem.

För att möta de växande utmaningarna måste vi öka våra egna insatser – och förbättra dem. Därför har EU lagt fram den tredje handlingsplanen för jämställdhet. Vi vill få kvinnor, flickor och unga människor att utöva ledarskap och på ett meningsfullt sätt fullt ut delta i samhället.

Vi håller nu på att förverkliga planen med hjälp av EU:s nya instrument för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete. Med en budget på 79,5 miljarder euro kommer instrumentet att finansiera EU:s yttre åtgärder under de kommande sju åren.

Stöd till utbildning – särskilt för flickor – kommer att spela en central roll. EU har arbetat med sina partnerländer under hela pandemin för att minimera pandemins negativa inverkan på barns lärande och välbefinnande och underlätta en säker återgång till skolan.

EU och dess medlemsländer tillhandahåller redan mer än hälften av allt globalt bistånd till utbildning. Vi kommer att öka finansieringen ytterligare för att främja jämställdheten genom utbildning av god kvalitet på alla nivåer. I juli tillkännagav vi ett gemensamt åtagande på 1,7 miljarder euro till det globala partnerskapet för utbildning, som ska förbättra utbildningen för flickor och pojkar i 90 länder och territorier.

Vi ökar våra insatser över hela linjen, med allt från åtgärder för att stödja kvinnors och flickors utbildning och ekonomiska möjligheter till förbättrad tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa. Senast 2025 ska 85 procent av alla EU:s nya yttre åtgärder bidra till jämställdhet och kvinnors egenmakt.

Vi måste få den mänskliga utvecklingen att gå åt rätt håll och uppnå målen för hållbar utveckling senast 2030, så att ingen kvinna eller flicka lämnas utanför. Det är av avgörande betydelse att vi lyckas!

Josep Borrell, EU-kommissionens höga representant och vice ordförande, Jutta Urpilainen, EU-kommissionär med ansvar för internationella partnerskap, Pekka Haavisto, utrikesminister, Ville Skinnari, utrikeshandelsminister Texten har ytterligare undertecknats av utrikes- och utvecklingsministrar i 23 EU-medlemsländer

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning