Destination Finland – judar på flykt 1938

Bild: Wilfred Hildonen

I juli 1938 anländer de första fartygen med centraleuropeiska flyktingar till Helsingfors. Finländarna ser ett ytskrap av Hitlerregimens grymheter, då vilsna familjer stapplar i land på Skatudden. I början av augusti har 66 flyktingar landstigit i Finland. En dryg vecka senare stänger regeringen gränserna. 

I Hitlerregimens kölvatten 
Den här blygsamma, men för finländarna uppseendeväckande flyktingströmmen, var ett resultat av Tysklands annektering av Österrike samma år. En allt strängare europ...