Desperata räddningsinsatser i Japan

En grupp människor räddas med båt i den översvämmade staden Kurashiki i den västliga prefekturen Okayama. Bild: TT/AP

Räddningsarbetarna för en kamp mot klockan för att rädda fler strandsatta efter skyfallen i centrala och västra Japan.75 människor har bekräftats omkomna som en följd av de stora vattenmängderna.

Skyfallen i området har minskat något i intensitet men har orsakat översvämningar och jordskred som har lett till att runt 1 500 människor är strandsatta. Medier har högre siffror än de som bekräftats officiellt, runt 90 omkomna.

Räddningsarbetare och soldater kämpar i lera och vatten för att rädda liv. Landets premiärminister Shinzo Abe sade under söndagen att insatserna är en kamp mot klockan för de utsatta.

I samhällen i landets centrala och västra delar har invånare tvingats ta sig upp på sina tak medan översvämningarna pågår nedanför. En del av de drabbade har tagit till Twitter för att be om hjälp i desperata meddelanden.

Över 50 000 räddningsarbetare, poliser och militärer har engagerats i katastrofen, där hela byar har drabbats av översvämningarna och där vattnet når upp till överkanten av trafikljusen.

Dödssiffran har ökat de senaste dagarna och räddningsinsatserna måste göras med båt eller helikopter. Över två miljoner människor har uppmanats att lämna sina hem men evakueringen är inte obligatorisk.

Den regnrelaterade katastrof i landet som tidigare haft högst dödsiffra var i Hiroshima 2014, då 74 människor rapporterades döda efter jordskred som orsakats av kraftiga skyfall.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46