Designföremål går åt när folk sitter hemma – Åboföretag växer under coronakrisen

Teemu Kiiski grundade företaget Finnish Design Shop år 2004. Han säger att coronapandemin ökat företagets försäljning av nordisk design. – Under lågkonjunkturer och svåra tider är hemmet ofta den plats där man söker trygghet och där man vill pigga upp sig själv. Hemmets betydelse växer i kristider. Bild: Mikael Piippo/SPT

Där många företag har det tufft under coronakrisen finns det undantag. Nätbutiken Finnish Design Shop har ökat sin personalstyrka kraftigt och planerar att flytta in i större lokaler i Åbo. Efterfrågan på inredning och design har ökat, men pandemin har orsakat problem för leveranserna.

Anmälningarna om samarbetsförhandlingar har duggat tätt sedan coronapandemin nådde Finland. Många företag har varit tvungna att ta till anpassningsåtgärder och säga upp eller permittera personal för a...