Deppa inte för Johnny

Johnny Depp är den väletablerade universitetsprofessorn som konfronteras med sin egen förgänglighet. Bild: Robert Akester

Filmen Professorn har stunder av både tragik och galghumor och poänger gällande universitetsvärlden. Men helheten är alltför spretig för att Krister Uggeldahl skall gå i gång.

Det fanns en tid när det mesta som Johnny Depp rörde vid förvandlades till guld. Tänker på dramafilmer som Gilbert Grape och Donnie Brasco, på komedier som Cry-Baby och Edward Scissorhands.Då har vi i...