Deportationer är meningslösa

Kommer Migrationsverket ta hänsyn till fakta i denna tid av ?

Vet Finlands regering och Migri, det verkställande Migrationsverket, vad man sysslar med när man vill deportera många av de asylsökande som nu bott i Finland i över ett år?

Internationell forskning visar att deportationer av flyktingar är meningslösa. "Ett maskineri bestående av smugglare, tjänstemän, poliser, jurister och politiker upprätthåller en cynisk migrationskarusell som kostar både skattepengar och lidande", påstår Ivar Andersen i boken "Afghanistans enda gris".

Liza Schuster som undervisar i politisk sociologi och global migration vid London City College menar att "Om någon blir deporterad hit (= Afghanistan) och märker att förhållandena inte har förändrats kommer den att fly igen. Skulden de dragit på sig första gången skapar ett tvång att fly igen. Det faktum att de har uppehållit sig i Europa och skaffat vänner eller familj skapar ett tryck att fly igen. Och skammen att misslyckas inför sin familj tvingar dem att försöka fly ännu en gång. Det här innebär att deportationer är totalt meningslösa."

Hypotesen att en "restriktiv invandringspolitik fyller en preventiv funktion ... saknar empiriskt stöd". Schusters forskning visar att "oavsett ursprungliga flyktskäl – ekonomiska, politiska eller humanitära – är incitamenten att fly alltid starkare efter en deportation än de var vid första flykttillfället" (Majidi, Nassim & Schuster Liza: "Deportation Stigma an Remigration". Journal of Ethnic and Migration Studies, 2014 och "What happens post-deportation? The experience of deported Afghans." City Universty London, 2013).

Denna vecka presenterar Migrationsverket sin syn på säkerhetsförhållandena i Irak, Afghanistan och Somalia. Kommer deras bedömningar vara lika det som presenterades för drygt ett år sedan? Då påstod Migrationsverket att större delar av Afghanistan var säkert och nämnde bland annat provinsen Helmand som i åratal stått för en stor del av opiumproduktionen och där talibanerna härjar.

Kommer massmedierna okritiskt att förmedla Migrationsverkets bedömningar som förra gången? Eller kan man hoppas på en självständig rapportering? Kommer Migrationsverket ta hänsyn till fakta i denna tid av post-truth? Kan man hoppas på att det beaktar den information som fått Migrationsverket i Sverige att ändra sina bedömningar angående säkerhetsläget i Afghanistan?

Under det gångna året har många skrivit insändare och debattartiklar i HBL med vädjan om en förändrad asylpolitik. Men jag har inte noterat någon som vare sig stött eller argumenterat emot dessa insändare. Migrationsverket tiger. Politikerna tiger. Och vilket gensvar får den senaste insändaren, "Invandrarna är en tillgång", undertecknad av många tunga namn i Finland (HBL 12.1)?

Frustrationen växer hos många av oss som ser den nuvarande asylpolitiken som en ödesfråga för Finland.

Jan Tunér Ekenäs

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03