"Denna dag har borstig luft"

I Eva Runefelts dikter är sorgen ofta varm och liksom till tröst för att roliga ord är lagda bredvid allvarliga och tunga. Bild: Caroline Andersson

Eva Runefelts dikter tröstar och styrker och suddar ut de förfärande avstånden i en tid då rörelser stannat och närhet är fara, sot eller privilegium, skriver Bodil Zalesky.

För några veckor sedan kom en bok hit, den kom ända till min brevlåda i en tid då nästan inget kommer någonstans, i en tid då rörelser stannat och närhet är fara, sot eller privilegium. Den heter Ur v...