”Den verkliga krisen är EU:s asylpolitik”

En gemensam flyktingpolitik och intern ansvarsfördelning inom EU verkar som en utopi och kommer så att förbli om det inte finns en gemensam vilja. Bild: Niklas Tallqvist

Som en droppe i havet internationellt men för Finland en stor sak som nu bearbetas i flera böcker. Det handlar om de 32 761 asylsökande som oväntat kom till Finland då gränserna i norr ”läckte” 2015-2016.

För det mesta brukar myndigheternas roll vara total tystnad då händelser som innebär stora mänskliga tragedier och klagomål om bristande rättssäkerhet behandlas. Nu har det funnits ett behov att ta bl...