Den västerländska konsthistorien ur fräscha perspektiv på Ateneum

Ola Kolehmainen undersöker i serien MVSEVM hur museer och samlingar har möjliggjort dialoger under hela deras existens. Verken aktualiserar även relevanta frågeställningar som exempelvis om kulturarv bör återföras till sina ursprungsländer. Ola Kolehmainen: MVSEVM I (Nefertiti), triptyk (2020). Med benäget tillstånd av konstnären. Bild: Ola Kolehmainen

På Ateneums utställning Inspiration blandas äldre och nya verk för att visa hur konstnärer inspirerats av den västerländska konstens historia. Samtidigt behandlas intressanta frågeställningar kring konstens klassiker och det lämnas rum för att ifrågasätta det eurocentriska tankesättet som ännu präglar kanon.

Estetikens kanon härstammar från den klassiska grekiska bildhuggaren Polykleitos skift Kanon , om proportionslära och skulptur. Termen stod då, på 400-talet f.Kr., för de perfekta mat...