Den utopiska demokratin

Bild: Pressbild

När Eskelinen helt frankt konstaterar att ”kapitalismen och administrationen av den är oförenliga med demokratin” ritar man ett frågetecken, skriver Pär Stenbäck.

Det finns åtminstone två olika sätt att närma sig demokratin som styrelseform, dess företräden och dess svagheter. Ett är att granska de institutioner som förvaltar den och den praxis som utformats i...