Den tredje faktorn var inblandad

Det är den tredje faktorn i treenigheten, den heliga anden som enligt Matteusevangeliet gjort att jungfru Maria blivit havande, något som enligt Matteus går tillbaka på en profetia i Jesaja.

Den inledande strofen på sången God på albumet John Lennon/Plastic Ono Band (1970) lyder: "God is a concept by which we measure our pain". Gud är ett begrepp varmed vi mäter vår smärta. Det vilar någonting av Baruch Spinoza över en sådan tanke, med den skillnaden att de egenskaper som Spinoza framför allt sammankopplar med Gud är oändlighet och en substans som är vad man kunde kalla existentiell.

I en modell som den Spinoza för fram blir en antropomorf, människoliknande Gud en orimlighet eller en falsk bild av det gudomliga. Steven Nadler har påpekat att 1600-talsfilosofens definition av Gud är avsedd att utesluta allt antropomorfiserande vad gäller det gudomliga. Spinoza skriver i sitt teorem 15, om Gud, i bok 1 av Etiken, att de som föreställer sig Gud på samma sätt som en människa, bestående av kropp och själ och underkastad känslor har fel logiskt sett eftersom ingen substans kan finnas eller tänkas utanför Gud: den utsträckta substansen är ett av Guds oändligt många attribut.

Att detta inte överensstämmer med den kristna synen på Gud som en Treenighet av Fadern, Sonen (Jesus Kristus) och Den heliga anden är uppenbart. Det är den tredje faktorn i treenigheten, den heliga anden som enligt Matteusevangeliet gjort att jungfru Maria blivit havande, något som enligt Matteus går tillbaka på en profetia i Jesaja. I Lukasevangeliet omnämns händelsen utan någon syftning på den heliga anden. Däremot förkunnas det inträffade hos Lukas av en Herrens ängel som stod framför några herdar i närheten av platsen för händelseförloppet.

För Spinoza är kärnan i Bibeln etik och lydnad. Den etiska kärnan i Bibeln utgörs, menar han, av kärlek och rättvisa. Det stoff som i en modernistisk kontext kan betraktas som mytiskt fäster han inget avseende vid. I skarven mellan Spinozas och Nya testamentets syn på det gudomliga uppstår ett utrymme för tolkning som, tror jag, fortfarande kan uppfattas som relevant.

Sven-Erik Klinkmann, Vasa

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning