Den torra sommaren tar kål på myggorna

Myggorna har drabbats av torkan denna sommar. Foto: Wikimedia Commons Bild:

Myggsurret är inte sig likt denna sommar. Den varma och torra sommaren har försvårat myggornas fortplantning. Det uppger myggforskaren Jukka Salmela vid Lapplands universitet.

– Det är framför allt de myggarter som i vanliga fall klarar av att producera flera äggkullar som till stora delar har drabbats under sensommaren, säger Jukka Salmela.

Det är alltså den andra och tredje generationen bland en del myggarter som har strukit med i sommarvärmen och den utbredda torkan i år.

Jukka Salmela jobbar till vardags som naturvetenskaplig amanuens vid Lapplands landskapsmuseum, men är också knuten till Lapplands universitet i Rovaniemi som gästforskare. Myggor är hans stora passion.

– Mygghonorna behöver stillastående vattensamlingar för att kunna lägga sina ägg. Då vattenpölarna avdunstar och torkar ut så blir det svårare för myggorna att föröka sig, säger Salmela.

En seg liten varelse

Till skillnad från vad många tror är myrmarker inte speciellt gynnsamma ställen för myggorna att föröka sig eftersom äggen ofta blir uppätna av skalbaggar eller fåglar. I sjöarna är det fiskarna som äter upp myggäggen.

Hur mycket färre myggor är det ute i den finska naturen just nu?

– Vi har inga siffror på det eftersom vi forskare inte gör matematiska bedömningar på myggbeståndens omfattning. Men vi som bor i Lappland märker ju att det är lättare att vandra i skogen och plocka blåbär eller hjortron då du inte är omgiven av ofantliga myggsvärmar den här sommaren.

Varför brinner du för myggans tillvaro?

– Myggan är en seg liten varelse. Trots att många har försökt utrota den så klarar den sig alltid. Den är ett litet under i evolutionen och är till och med resistent mot miljögiftet DDT. Jag beundrar myggans fräckhet att närma sig människans hud för att suga blod en vacker sommarkväll.

Varför behövs myggan?

– Myggan har ett egenvärde med tanke på artrikedomen. Det finns över 3 000 myggarter i världen och de verkar klara sig förhållandevis väl. Myggan pollinerar också fruktträd och bärbuskar. Man kan säga att den producerar ekosystemtjänster, säger Salmela och skrattar pillemariskt.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03