Den stora osäkerheten om vården syns i osäker opinionsmätning – "där faller regeringens strategi"

Antti Rinnes SDP toppar Helsingin Sanomats senaste opinionsmätning. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

SDP har åter vind i seglen i Helsingin Sanomats partimätning, likaså Samlingspartiet. Men det stora antalet osäkra väljare är påfallande. Osäkerheten kring vårdreformen kan spräcka regeringen Sipiläs strategi – att lägga den svåra politiken bakom sig i god tid före val, säger professor Åsa von Schoultz.

Enligt Helsingin Sanomats senaste opinionsmätning skulle SDP nu få 21,4 procent av rösterna om det var val i dag. Samlingspartiet skulle få 20,6 procent. Statsministerpartiet Centern skulle få 15,7 procent och ligger på tredje plats. Felmarginalen är två procentenheter åt vardera hållet.

Senast SDP tävlade om tätpositionen var då missnöjet var som starkast kring de så kallade tvångslagarna på arbetsmarknaden, och i början av det här året har debatten om aktiveringsmodellen gått het. I takt med det missnöjet verkar SDP ha gått framåt.

Åsa von Schoultz, professor i statslära vid Helsingfors universitet, bedömer att just arbetsmarknadsfrågor är ett tema där SDP i väljarnas ögon är trovärdigt.

– Det brukar vara två saker som påverkar väljarnas partisympatier. För det första kostnaden av att sitta i regeringen, som man ofta bestraffas för – det är ju sällan man får några bonusar. Det andra är de ekonomiska vågrörelserna, säger von Schoultz.

Det ekonomiska uppsvinget tycks bära framför allt Samlingspartiet, som också hållit en position i täten trots regeringsansvaret, medan statsministerpartiet Centern drabbats mer.Missnöje och reaktioner på regeringspolitik som upplevs negativt kan vara en drivkraft i en mätning som görs mellan valåren.

– Positiva reaktioner kan komma då partierna gör nya utspel och presenterar program – och det sker närmare valtider, inte nu. Så det ligger nära till hands att det är mera negativa reaktioner som speglas i mätningar mellan valen, säger von Schoultz.

De stora nedskärningarna genomförde regeringen i början av valperioden. Samlingspartiet kan alltså ha repat sig från nedskärningarna i utbildningen.

– Det är en annan sak som forskning visar – att väljarna är rätt kortsiktiga. Regeringen har strategiskt lagt upp sitt agerande enligt det och genomfört svåra beslut i början. Problemet den tampas med är att vårdreformen ännu inte gått att genomföra, och det är något som hotar fälla strategin, säger von Schoultz.

Åsa von Schoultz påpekar att det inte är mycket som hänt i den senaste gallupen, om man räknar in allt som ryms i felmarginalen, men över tid ser man att SDP har haft vind i seglen och stigit sedan slutet av fjolåret.

En annan sak som är påfallande i opinionsmätningen är antalet osäkra i Helsingin Sanomats gallup. Hela 37 procent kunde inte eller ville inte säga vilket parti de skulle rösta på nu. Det är större än det långsiktiga snittet som legat på 33 procent.

– Det kan bero på att det är många stora saker som händer i politiken nu som påverkar väljarnas vardag, som vårdreformen, som spretar åt olika håll och människor inte riktigt vet hur de ska tänka kring.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning