Stängd gräns gör att snustillgången sinar – brukare frustrerade

Stressen som coronakrisen medför gör att en del snusanvändare känner ett ännu större behov av snus. En snusanvändare i Österbotten uppger att hen övervägt att åka med båt eller vattenskoter till Umeå för att köpa snus, men att det inte var värt risken. Bild: Tullen

Den stängda gränsen mellan Finland och Sverige minskar tillgången på snus. En ökande användning av nikotinläkemedel som substitut oroar tullen.

Det är tillåtet att importera snus för eget bruk från Sverige men otillåtet att sälja snus till andra. Det förekommer ändå olaglig snusförsäljning av både importerat och hemlagat snus i Finland.Sedan...