"Den som väljer att visa allt kan aldrig bli avslöjad"

Bild: Cata Portin

Vilket bra nummer av Svenska litteratursällskapets årspublikation Historiska och litteraturhistoriska studier Anna Biström och Maren Jonasson redigerat ihop (HLS94)!Temat är "galenskap" och gränser,...