Den som söker hälsoinfo på nätet sugs lätt ner i ett träsk – fenomenet kallas data void

Strax efter födseln erbjuds alla barn en dos K-vitamin. Nyfödda kan inte själva producera K-vitaminet som hjälper blodet att koagulera, och riskerar därför att drabbas av allvarliga blödningar.* Föräl...