Den som inte röstar utelämnar sig åt de mest hänsynslösa

"Det kommer i alla fall födas en där den missförstådda darwinismen – den starkastes rätt – kan råda, hur vi än vet att störst inte är vackrast och stordriften automatiskt effektivast."

"Under valåret behandlas varje väljare som en idiot." "Valdeltagandet kommer inte att hänga på brist på information", försäkrar Social- och hälsoministeriet. På soteuudistus.fi skall en högljudd...