Den som gapar efter mycket ...

"Problemet med vår tids stora samhällsreformer är att de förväntas lösa alltför många problem samtidigt. Dessutom präglas reformarbetet av sinsemellan motstridiga målsättningar."

Visst var det lättare förr. När ekonomin växte kraftigt och välfärdssamhället byggdes upp på 1970- och 80-talen var det enklare att genomföra omfattande reformer, för det fanns pengar. Men det är inte...