Indien planerar att fördubbla sin kolproduktion – hårt, smutsigt jobb för dem som jobbar i gruvorna

Åttaårige Abhi arbetar med skyffla ihopsamlat kol in den lilla byn Golardin. Innan kolet går att sälja måste det brinna en stund. Bild: OLOF JARLBRO

Redan nu är Indien världens tredje största producent av växthusgaser.

Mr. Rudka är ingenjör och kol är hans levebröd. Så har det varit i flera decennier. Dhanbad är känt för sin kolindustri och staden är omgiven av 112 gruvor med en officiell sammanlagd produktion...