Den slutpunkt som döden är behöver ritualer

Bild: DRAGOS CONDREA/Mostphotos

Att inget avsked blir av är inte bara den döendes olycka utan också de anhörigas. De berövas avslut och tröst, de riskerar att känna skuldkänsla, deras egen dödsskräck riskerar att öka.

"Man ska vara med när slutet är oundvikligt." I slutet av Cancerbrev, boken Fritjof Sahlström skrev tillsammans med sin nu avlidna hustru Leena, är det med de orden han formulerar sin dittills viktiga...