Den sena Beethoven med innerlighet och djup

Kompromisslöst ultraexpressiva spel. Så karakteriseras kvartetten med Christian Tetzlaff, Elisabeth Kufferath, Hanna Weinmeister och Tanja Tetzlaff. Bild: Giorgia_Bertazzi

Tetzlaffkvartetten spelar Beethovens sena kvartetter med djupsinnigt analytisk och tidvis lekfullt kapriciös framtoning.

"Tetzlaffkvartetten gör med sitt kompromisslöst ultraexpressiva spel sitt yttersta för att understryka styckenas framåtblickande tendenser. De dynamiska och klangliga parametrarna dras till sin spets...