Den sakrala Tjajkovskij träder fram ur Rachmaninovs skugga

Bild: Skivkonvolut

Tjajkovskijs sakrala produktion har hamnat i skymundan för Rachmaninovs verk i genren, även om Rachmaninov i allt väsentligt har den beundrade förebilden att tacka för estetiken. Den varmt troen...