Den ryska datjans härlighet och vånda

Som barn avundades jag ibland de jämnåriga vars familjer hade sommarställen. Ofta uppstod där en tajt gemenskap av grannar. Men oftast drömde jag om varma hav.

"Så du växte upp utan ett sommarställe?" undrar mina finländska vänner. Det gör även mina ryska vänner, dock inte alla. I själva verket känner jag en hel del landsmän som är uppvuxna utan datja. När...