Den ryska björnen är vår granne

Jag brukar tänka på Ryssland som på en björn. Ett oerhört stort, rikt land, som det går att leva nära, men som uppretat kan bli oerhört farligt.

Ronny Rönnqvist svarar (HBL 14.11) på Ulla Klötzers, Lea Launokaris och Pirkko Lindbergs insändare (HBL 10.11).

De senare skribenterna är oroade över Finlands nuvarande så kallade säkerhetspolitiska utveckling, där Finland har gett allt större spelrum för USA och Nato på vårt territorium samt deltar i USA:s och Natos krigsövningar både på Nordkalotten, i Östersjön, Baltikum och till och med långt borta i andra länder.

Finland planerar också att köpa jaktplan och krigsfartyg, som är lämpligare till anfall än till försvar. Antagligen kommer dessa tiotals miljarder euro att överföras till USA:s krigsindustri, som är störst i världen.

Rönnqvist bortser från fakta när han talar om västvärlden. Västvärldens arméer, särskilt USA:s, har krigat i bland annat Vietnam, Somalia, Afghanistan, Irak och Libyen och har hela tiden krig på gång långt från sina egna gränser. Som västerlänningar har vi ansvar att protestera mot detta. USA har sedan andra världskriget dödat mer än 20 miljoner människor. Att Finland deltar, som i Afghanistan, är fullständigt oacceptabelt.

På Nordkalotten har Finland deltagit i Natos krigsövningar i Sverige och Norge över tio år. Dessa övningar blir allt större, upprepas allt oftare och närmar sig Rysslands gränser steg för steg. De har nu också utförts över och i Finland. Det är oerhört skrämmande för oss, som bor här, och som har goda relationer med både svenskar, norrmän och ryssar och som vill fortsätta med en fredsbefrämjande politik där klok diplomati, allsidig och jämlik växelverkan inom både handel och kultur utgör grunden för fred.

Jag brukar tänka på Ryssland som på en björn. Ett oerhört stort, rikt land, som det går att leva nära, men som uppretat kan bli oerhört farligt. Det är dock att överdriva att påstå att Ryssland är världserövrare. Av Rönnqvists exempel är två konflikter vid Rysslands gränser (Georgien och Ukraina) där främmande makter reellt varit inblandade och där Ryssland varit hotat. I Syrien höll terrororganisationen IS på att få makten och halshögg folk med påföljden att enorma flyktingströmmar "invaderade" Europa. Ryssland avhöll sig från att delta i kriget ända till dess. När Ryssland förelade sig att slå IS hösten 2015 blev den slagen bit för bit och flyktingströmmarna minskade. Var tror Rönnqvist att IS har fått sina vapen?

Om mänskligheten vill överleva måste alla sluta kriga och i stället arbeta för att få mat och drägliga livsvillkor.

Kerstin Tuomala Simo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning