Den rekordkraftiga tyfonen Jebi drar in över Japan

Tyfonen Jebi bedöms vara den kraftigaste sedan 1993. Stormen har nått västra Japan där flera personer omkommit och dussintals skadats i de våldsamma vindarna och skyfallen.

Fakta

Tyfoner

Tyfoner, översvämningar och extrema väderförhållanden drabbar ofta Asien och Stillahavsregionen.

Tyfon (taifun), som kommer av kantonesiskans tai fung, betyder "stor vind" och är benämningen på en tropisk cyklon i västra Stilla havet. I Karibien kallas samma typ av oväder orkan.

En tropisk cyklon bildas över havet under lågtryck då ytvattnet är varmt och luften ovanför fuktig. Varmluft rör sig i spiral uppåt i en kraftigt växande virvel.

Källa: NE

Uppemot en miljon invånare är strömlösa och 1,2 miljoner har uppmanats att uppsöka säkrare trakter.

Hundratals flyg ställdes in när Jebi slog till mot södra och västra Japan. Landets meteorologiska myndighet varnar för att jordskred, översvämningar och tornador följer i stora delar av västra Japan, inklusive i miljonstäderna Kyoto och Osaka.

Många skadade

Sex omkomna har hittills rapporterats, varav en är en 71-årig man som klämdes under ett lagerhus som kollapsade i den starka vinden. Rapporter om antalet skadade varierar från några dussin till knappt hundra, men få ska ha livshotande skador.

Jebi drog in över land med vindar på omkring 60 meter per sekund. Lokala japanska medier rapporterar att vindarna kunde blåsa omkull vindkraftverk och kraftledningar, och att traditionella trähus som finns runt om i Japan riskerar att blåsa sönder.

Tanker blåste in i bro

I Osaka har en tanker blåst in i och delvis förstört den bro som förbinder staden med flygplatsen, men inga skador på människor rapporteras från den incidenten.

På vissa platser är vattennivåerna de högsta som rapporterats sedan en kraftig tyfon drabbade landet 1961. En av landningsbanorna på flygplatsen Kansai nära Osaka är täckt av vatten och över 3 000 personer fick sina flyg inställda. Förutom flyg har även färjor och tåg ställts in. Höghastighetstågen Shinkansen fortsätter att gå, men med färre avgångar än vanligt. Även skolorna i området har stängts.

Spås avta

Tyfonen rör sig under tisdagen norrut. På kvällen, lokal tid, spås den ta riktning ut mot havet, för att senare minska i kraft.

Jebi är bara det senaste i en rad extremväder som drabbat landet. I juli dog över 70 personer, och 30 000 sökte sjukvård, i en värmebölja. Och samma månad omkom nära 200 personer på grund av kraftiga skyfall som orsakade översvämningar och jordskred.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03