Den professionella kuratorn lyser med sin frånvaro

La Primavera. Pauliina Turakka Purhonen.Bild: Timo Nieminen

Årets sommarutställning i Mänttä har kuraterats av Helsingforsbaserade konstnären Pirjetta Brander, som verkar sakna tidigare erfarenhet. Resultatet är splittrat och rent ut sagt konstigt, skriver Helen Korpak.