Den omtvistade aktiveringsmodellen slopas vid årsskiftet

Arbetslösas aktivitet har följts upp sedan 2018 men från och med årsskiftet slopas den så kallade aktiveringsmodellen. Bild: SPT

Den omdebatterade aktiveringsmodellen för arbetslösa slopas i början av nästa år. Från och med januari följs de arbetslösas aktivitet inte längre upp och arbetslöshetsförmånernas belopp sänks inte på grund av aktiveringsmodellen.

Om arbetslöshetsförmånen tidigare har sänkts på grund av aktiveringsmodellen återgår den till normalt belopp 2020, skriver social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

– Den orättvisa aktiveringsmodellen slopas den 1 januari 2020, och därefter fortsätter reformen av den sociala tryggheten, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (V) i pressmeddelandet.

Man började följa upp aktiviteten hos arbetslösa i början av 2018. Modellen, som går ut på att arbetslöshetsunderstödet sjunker en aning om den arbetssökande inte uppvisar vissa krav på aktivitet, blev snabbt omdebatterad. I mars 2018 samlade ett medborgarinitiativ mot aktiveringsmodellen 140 000 underskrifter.

För ungefär ett år sedan visade två undersökningar gjorda av FFC, Finlands största fackliga centralorganisation, och Industriförbundet att modellen inte fungerar som regeringen hoppats. Av de 6 000 arbetslösa som svarade på enkäten uppgav endast 30 procent att de lyckats uppfylla de krav som aktiveringsmodellen ställer.

Kraven som ställdes för att en arbetslös person skulle få full arbetslöshetsförmån var att personen under en period på 65 utbetalningsdagar utförde avlönat arbete i minst 18 timmar, hade minst 241 euro förvärvsinkomster från företagsverksamhet eller deltog i sysselsättningsfrämjande service under minst fem dagar. Om kraven inte uppfylldes sänktes arbetslöshetsförmånen med 4,65 procent för de följande 65 utbetalningsdagarna.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning