Den ojämställda verkligheten blev slag i ansiktet för Marianne Laxén

Marianne Laxén var med om att planera och förverkliga ockupationen av Gamla studenthuset i Helsingfors på hösten 1968. – Viktigaste var vårt missnöje med de konservativa krafterna i studentkåren och på Ylioppliaslehti, minns Laxén i dag, 50 år senare. Bild: Cata Portin

STUDENTREVOLTEN 1968. Marianne Laxén började arbeta för jämställdhet på 1960-talet. Hon gör det fortfarande. "Jag hade gått i Laurellska flickskolan, där fanns gott om starka kvinnor. Min mamma var ensamförsörjare, min farmor företagare, chefen på mitt första sommarjobb var kvinna. Jag var van vid att kvinnor kunde och tog ansvar. Det var en chock att inleda studielivet och se hur männen dominerade."

Marianne Laxén, 72, har ägnat en stor del av sitt liv åt kampen för jämställdhet, både i förvärvslivet och på fritiden. Hon var redan 1968 en av studentledarna bakom ockupationen av Gamla studen...