Den nya tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors avancerar – planen offrar fortfarande upp till 190 bostadshus

Den nya tågbanan planeras så att persontågen kan nå en genomsnittlig hastighet på cirka 250 kilometer i timmen. Littois tågstation i S:t Karins hotar att stryka med när tågbanan breddas. Bild: Mikael Piippo/SPT

"Vi kan tyvärr inte undvika en situation där en del hus får ge vika om de står i vägen för den nya tågbanan."

Projektplaneringen av den nya tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors går vidare i etapper. Det meddelade bolaget Entimmeståget till Åbo på tisdagen. Fokus läggs nu på fem olika banavsnitt som alla kräver skräddarsydda lösningar.

De beräknade kostnaderna för projektplaneringen är oförändrade och uppgår fortfarande till 75 miljoner euro. EU kommer att stå för hälften av dessa kostnader via Fonden för ett sammanlänkat Europa, som backar upp gränsöverskridande transportprojekt. Den finska staten betalar återstoden av notan.

– Vi är nu i färd med att ordna flera publikevenemang för att få respons av allmänheten och dem som berörs av projektet, säger Annika Salokangas, projektdirektör på Entimmeståget till Åbo.

Det första publikevenemanget kring den planerade tågbanan ordnas virtuellt på Teams på tisdag.

Projektplaneringen av den nya tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors fokuserar nu på fem olika banavsnitt. Bild: Mikael Piippo/SPT

53 nya broar ska byggas

Projektplaneringen går nu ut på att precisera bansträckningen, hur anläggningen av de dubbla spåren ska gå till och var det ska byggas viadukter, broar och nya tågstationer. Utöver Entimmeståget till Åbo är även konsultbolagen Ramboll och Sitowise inkopplade i projektplaneringen.

Banavsnittet mellan Esbo och Salo beräknas kosta 21 miljoner euro medan den korta bansträckningen mellan Salo och Kuppis slukar nästan tre fjärdedelar av budgeten på 75 miljoner euro. Upp till 53 nya broar och 2 nya tunnlar ska byggas mellan Salo och Nunna.

– Vi väntar fortfarande på att miljökonsekvensbedömningarna ska slutföras och att Traficom godkänner Trafikledsverkets generalplan, säger Salokangas.

Pekka Ottavainen, vd, Entimmeståget till Åbo

Den nya tågbanan planeras så att persontågen har en genomsnittlig hastighet på cirka 250 kilometer i timmen. Den så kallade bangeometrin utgår från hastigheter på 300 kilometer i timmen.

– Vi har redan offentliggjort projektplanerna för bansträckningen mellan Esbo och Salo och Salo och Hajala i oktober. Planerna är nu i kraft i fyra års tid, säger Salokangas.

Den korta bansträckningen mellan Salo och Kuppis slukar nästan tre fjärdedelar av budgeten på 75 miljoner euro när tågbanan ska byggas om. Bild: Mikael Piippo/SPT

Bostadshus måste rivas

Enligt Entimmeståget till Åbo kommer planeringsarbetet att slutföras 2023. Hur projektet avancerar efter detta är tills vidare oklart.

– Jag vet inte när politikerna tar ställning till tidsplanen efter det. Vi får se hur det går, säger Pekka Ottavainen, vd på Entimmeståget till Åbo.

Hur går det med de bostadshus som hotas av rivning i samband med projektet?

– Det är en väldigt tråkig situation, men vi måste hålla oss till Trafikledsverkets generalplan. Den tråkiga situationen kvarstår. Vi kan tyvärr inte undvika en situation där hus får ge vika om de står i vägen för den nya tågbanan, säger Ottavainen.

Enligt Trafikledsverkets planer skulle 162-190 hus stryka med i samband med bygget av den nya tågbanan. Som det nu är skulle invånare i Littois och Lukkarinmäki i Salo vara tvungna att överge sina hem på grund av projektet.

– Vi kommer att ordna verkstäder med markägare och diskutera hur vi kan beakta fastighetsägarnas önskemål, säger Salokangas.

Bolaget Entimmeståget till Åbo har delat upp planeringen av tågbanan i banavsnitten Nunna-Kuppis, Hajala-Nunna, Salo-Hajala, Salo-Lojo och Lojo-Esbo.

Nya detaljplaneringar görs upp för stationerna i Hista, Veikkola, Vichtis, Nummela och Lojo.

Nya reserveringar av stationer görs i Myntbacken i Esbo, Huhmari i Vichtis, Nummi i Lojo, Lahnajärvi i Salo, Suomusjärvi och Muurla.

Trafikledsverkets generalplan för tågbanan mellan Åbo och Helsingfors behandlas av Traficom i december i år.

Projektplaneringen av den nya tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors ska slutföras 2023.

Hur det kommer att gå med omfattningen av förbindelsetrafiken från Lojo till Hangöbanan är fortfarande höljt i dunkel.

– Det är något som operatören får ta ställning till. Och vår plan är operatörsneutral. Det återstår att se vilket bolag som tar över trafiken, säger Ottavainen.

Det är likaså oklart vilka stationer och orter som får se sig akterseglade när de snabba tågen påbörjar sin trafik.

– Om tåget ska gå på en timme från Åbo till Helsingfors kan det inte stanna vid varje station. Då förlorar man värdefulla minuter varje gång tåget stannar, säger Ottavainen.

Artikeln är korrigerad klockan 15:27. I den första versionen stod det att "Det första publikevenemanget kring den planerade tågbanan ordnas virtuellt på Teams på måndag". Rätt dag är på tisdag.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning