Den nya Kvarkenfärjan sjösätts på fredag – Wasalines vd: Vi har inte övervägt att skjuta fram leveransen

Kölsträckningen av Wasalines nya färja Aurora Botnia skedde i februari. På fredag är det dags för sjösättningen av fartyget. Bild: Rauma Marine Constructions

Coronapandemin har inte påverkat tidtabellen för byggandet av rederiet Wasalines nya bil- och passagerarfärja.

Rederiet Wasalines nya bil- och passagerarfärja för rutten Vasa–Umeå sjösätts vid varvet Rauma Marine Constructions i Raumo på fredag. Byggandet av färjan Aurora Botnia började i september 2019 och har kunnat fortsätta i enlighet med tidtabellen trots coronapandemin.

Målet är att färjan står färdig våren 2021. Den kommer att ersätta Wasalines nuvarande färja Wasa Express.

– Det är klart att det varit en del justeringar men helhetstidtabellen håller. Den nya färjans jungfrufärd är inplanerad till första maj, säger Wasalines vd Peter Ståhlberg.

För rederiets del har coronapandemin fört med sig svårigheter. Ståhlberg säger att Wasalines passagerarantal från årsskiftet till i dag minskat med 70 procent jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol. Fraktmängden har ökat med 8 procent, men det kompenserar inte för passagerarbortfallet.

– Omsättningen har minskat med 49 procent jämfört med motsvarande tidsperiod i fjol, säger Ståhlberg.

Trots det kärva läget har Wasaline inte övervägt att skjuta fram leveransen av Aurora Botnia.

Wasalines nuvarande bil- och passagerarfärja Wasa Express byggdes 1981 och har trafikerat rutten Vasa–Umeå sedan 2013. Bild: Ari Sundberg/SPT

– Definitivt inte. Vi fraktar gods hela tiden. Den nya färjan är planerad för att köra fyra turer per dag, och även om vi tappat passagerare behövs den volymökning som den nya färjan för med sig på fraktsidan, säger Peter Ståhlberg.

Ståhlberg säger att Aurora Botnia kostar Wasaline 123 miljoner euro. Det avtalade priset är 120 miljoner euro och därtill har rederiet valt att inlösa vissa optioner i kontraktet, vilket höjt priset en aning.

Aurora Botnia kommer att rymma 800 passagerare och ha en lastkapacitet på 1 500 meter för gods och bilar.

Wasaline ägs av bolaget Kvarken Link som i sin tur ägs av städerna Vasa och Umeå.

16.9.2019: Byggandet av den nya bil- och passagerarfärjan som ska trafikera rutten Vasa–Umeå inleds vid varvet Rauma Marine Constructions i Raumo.

20.12.2019: Bolaget Kvarken Link som låter bygga färjan meddelar att den kommer att få namnet Aurora Botnia.

13.2.2020: Färjans kölsträckning firas vid Raumovarvet.

11.9.2020: Färjan ska sjösättas vid Raumovarvet.

1.5.2021: Färjans jungfrufärd är inplanerad till första maj.

Källor: Rauma Marine Constructions, Kvarken Link

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning