Den missförstådda konstnärens återupprättelse

Tidig psykedelia. Capaneus hädaren, ett av William Blakes sista verk, från 1824–1827. Teckning med blandteknik. National Gallery of Victoria, Melbourne. Bild: Tate Britain

På Tate Britain visas för tillfället en retrospektiv utställning med William Blake i fokus. Museet har gjort ett fantastiskt arbete med att förmedla de motgångar konstnären upplevde utan att låta dem definiera honom, skriver Helen Korpak.

För 210 år sedan, den sjuttonde september 1809, undertecknades fred mellan de krigande makterna Sverige och Ryssland, och det ryska Storfurstendömet Finland blev till. Samma dag, 2000 kilometer väster...