Den minneslösa vuxna är farlig och destruktiv – Schalansky påminner oss om Tuanaki och Palast der Republik

Judith Schalansky är osedvanligt sakkunnig på många områden men i grund och botten handlar hennes förtrollande bok Förteckning över några förluster om en existentiell stämning och om känslan av förlust. Bild: Tor Wennström

Livet är ström av förluster i stort som i smått. Den tyska författaren Judith Schalansky har i en bok som är ett fascinerande konstverk tagit sig an att återskapa och bevara något av allt det förlorade åt oss.

Sådant som funnits, förlorats men ändå lever kvar så länge någon minns. Offentliga angelägenheter som den gamla godsbangården i Helsingfors eller Sibelius åttonde symfoni. Privata av alla upptänkliga...