Den mentala hälsan

Vårt land och hela Europa lider av en svår krigsneuros som leder till en väldig försvarsupprustning.

De 5–6 miljarder som nu ska gå till nya jaktplan, borde i stället satsas på hemvården för de gamla som på sin tid fick lida av följderna av det helvete som ett krig innebär!

Anneli Ekholm Borgå

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning