Den märklige och verklige Mauno Koivisto

Bild: Pressbild

Mauno Koivistos vetenskapliga profil, hans kristna tro och hans roll i relationerna mellan vänsterpartierna har knappast presenterats så här utförligt tidigare, skriver Lauri Karvonen.

Mauno Koivisto avled i maj 2017. Knappt två år senare utkom en antologi där en grupp författare med nära band till honom beskriver hans olika roller och hans mångdimensionella personlighet. Min...