Den långa vägen tillbaka

"Hur länge tar det att bygga upp hyfs och civiliserat beteende?"

Om förtroende har det sagts att det kan ta år att bygga upp det hela, men blott sekunder att helt rasera detsamma. Även om det givetvis sällan är fullt så dramatiskt finns det en betydelsefull s...