Den kolneutrala framtiden närmar sig

"Människorna tilldelas personliga kolbudgetar och koldioxidavtrycket registreras då man köper varor och mat. Den artificiella intelligensen och robotiseringen har inte tagit över, eftersom en sådan förändring blev för dyr för samhället."

Finland har förbundit sig till Paris-avtalets målsättning om att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 grader jämfört med den förindustriella tiden. Omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver...