Den kammarmusikaliska kontrabasen

Bild: Skivkonvolut

Kontrabasen agerar melodibärande instrument i Hoffmeisters kvartetter, medan den i Rossinis sonater övertar cellons funktion.

Kontrabasen har från och med romantiken tilldelats rätt undanskymda roller inom kammar- och instrumentalmusik, men dessförinnan var det ingen ovanlighet med kontrabas i solistiska och avancerade ackom...