Den israeliska ockupationens metoder

Israels skoningslösa hämndaktioner mot Gazaborna motiveras ofta med att Hamas valt en öppen väpnad konflikt i stället för att samarbeta. Då är det värt att se hur situationen ser ut i de palestinska områden som valt att försöka arbeta tillsammans med Israel mot en diplomatisk lösning.

Dokumentärprojekt: Det andra Jerusalem sänds i Yle TV1 4.6 kl. 21.30, repris 10.6 kl. 11.45.

De senaste veckorna har händelserna vid Gazaremsan återigen fäst internationella mediers uppmärksamhet vid det palestinska folkets situation, åtminstone för ett kort ögonblick. Våldet som regelbundet blossar upp i det belägrade territoriet fastnar bättre i nyhetsrubrikerna än den tysta, kvävande blockaden. Också utan den israeliska arméns bomber och kulor kommer den enligt FN:s estimering att göra hela det överbefolkade området obeboeligt för mänskligt liv vid år 2020.

Gaza är dock endast ett av de ockuperade palestinska territorierna. Israels skoningslösa bombkampanjer och andra hämndaktioner mot Gazaborna motiveras ofta med att de, eller snarare den militanta organisationen Hamas som styr området, själva valt en öppen väpnad konflikt i stället för att samarbeta med den israeliska statsmakten. Då är det värt att, som jämförelse, se hur situationen ser ut i de palestinska områden som styrs av ledare som valt att försöka arbeta tillsammans med Israel mot en diplomatisk lösning.

PeÅ Holmquists och Suzanne Khardalians dokumentär Det andra Jerusalem från 2017 handlar om de östra, palestinska delarna av Jerusalem, som ockuperas av Israel sedan sexdagarskriget 1967. Området tillhör inte Israel enligt internationell lag, men detta har inte hindrat den sionistiska staten från att förankra sin militära ockupation genom att kolonisera området med illegala bosättningar. Den israeliska staten fungerar i ett slags halvofficiell symbios med extrema judiska bosättare. Dessa aggressiva beväpnade civila försöker driva bort araber från deras hem genom att bland annat kasta sten på skolbarn och demolera deras trädgårdsodlingar. Om palestinierna försöker kämpa emot skickas israelisk militärpolis och armé snabbt in för att "skydda" bosättarna som under tiden flyttar in i eller river palestiniernas hus. På så sätt blir den olagliga kolonin ett faktum, utan att den israeliska staten själv behöver ta direkt ansvar.

Israel drog tillbaka sina sista militära utposter och illegala bosättningar från Gaza på nittiotalet. En teori om bakgrunden till Israels hänsynslösa behandling av enklaven är att den är en hämnd för att Hamas – olikt de mer moderata (och korrumperade) Fatah som nominellt styr Västbanken och östra Jerusalem – inte stillatigande gick med på Israels taktik. Den gick ut på att genom dessa bosättningar skapa "fakta på marken" och inkorporera bit för bit av territorier som enligt internationell lagstiftning inte tillhör dem.

Dokumentären inleds med att en israelisk bulldozer mosar ett palestinskt olivträd. Olivträden tar flera år på sig att mogna och producera skörd, och skördarna kan försörja hela familjer. Att demolera dem är följaktligen en effektiv form av psykologisk terror. Det andra Jerusalem sticker effektivt hål på propagandamyten att de palestinier som väljer fredens väg har en proportionellt rättvis och fredlig respons att vänta sig i utbyte.

Otto Ekman Reporter

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03